• 2282
  • 81 مرتبه
  • 1401/01/24 01:29:04 ب.ظ

بازدید سرپرست امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی خراسان رضوی از موسسه آموزش عالی بینالود

بازدید سرپرست امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی خراسان رضوی از موسسه آموزش عالی بینالود

سرپرست امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی در خراسان رضوی، جناب آقای ظهیری، به همراه کارشناس امور کنسولی استان، سرکار خانم سروقدی، از موسسه آموزش عالی بینالود دیدار و بازدید نمودند. در این بازدید گزارشی پیرامون دانشجویان بخش بین المللی موسسه و عملکرد این واحد ارائه گردید و مسائل مربوط به امور کنسولی دانشجویان و همچنین اموری که نیاز به بازبینی و ارتقا دارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.