• 2318
  • 24 مرتبه
  • 1401/02/17 12:40:13 ب.ظ

انالله و اناالیه راجعون

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی

سرکار خانم ثروت

ضایعه درگذشت مادربزرگ گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. از خداوند منان برای ایشان آمرزش و برای شما پذیرش این فقدان و صبر و شکیبایی آرزومندیم.

روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود