• 2349
  • 46 مرتبه
  • 1401/03/02 08:54:40 ق.ظ

نشست خبری دانشگاه بینالود با هیأت فوتسال جام UPVC جنگی ناحیه بینالود

نشست خبری دانشگاه بینالود با هیأت فوتسال جام UPVC جنگی ناحیه بینالود

در این نشست مقرر گردید تا هیات فوتبال طرقبه ومقاومت ناحیه بینالود با همکاری موسسه آموزش عالی بینالود مسابقات فوتسال را در سالن ورزشی دانشگاه برگزار نمایند و با بررسی مشکلات موجود و جلسات متعدد مشکلات فوتسال آقایان و بانوان را برطرف نمایند تا به نحو احسنت مسابقات برگزار گردد.