• 2407
  • 15 مرتبه
  • 1401/03/30 09:20:43 ق.ظ

کسب مقام سوم مسابقات دومیدانی 3000 متر

کسب مقام سوم مسابقات دومیدانی 3000 متر

جناب آقای محمدرضا حدادیان، دانشجوی رشته معماری مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد موفق به کسب عنوان سوم مسابقات دومیدانی 3000 متری در مناطق کشور گردیدند.

این موفقیت بزرگ را به ایشان تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از ایزدمنان خواستاریم.