• 2408
  • 33 مرتبه
  • 1401/03/30 10:55:03 ق.ظ

اناللّه و اناالیه راجعون

اناللّه و اناالیه راجعون

استاد گرامی

جناب آقای ابوالفضل آژند

ضایعه درگذشت همسر گرامیتان را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. از خداوند منان برای ایشان آمرزش و برای شما پذیرش این فقدان و صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود