• 2439
  • 63 مرتبه
  • 1401/04/09 12:27:18 ب.ظ

جلسه بررسی تفاهم نامه و رویداد گردشگری در فرمانداری شهرستان طرقبه-شاندیز

جلسه بررسی تفاهم نامه و رویداد گردشگری در فرمانداری شهرستان طرقبه-شاندیز

امروز جلسه بررسى تفاهم نامه و رويداد گردشگرى در محل فرماندارى شهرستان طرقبه شانديز به رياست جناب آقاي دكتر قربانى دبير محترم كارگروه توسعه نوآورى و فناورى شهرستان و با حضور جناب آقاى تفضلى معاونت محترم پارك علم و فناورى استان خراسان رضوى، جناب آقاي دكتر كريمى رييس محترم موسسه آموزش عالى بينالود ، جناب آقاى علم الهدى از دانشگاه شانديز، سركار خانم حسينيان از دانشگاه بينالود