• 2458
  • 90 مرتبه
  • 1401/04/21 12:59:40 ب.ظ

انالله و اناالیه راجعون

انالله و اناالیه راجعون

همکار گرامی

سرکار خانم اخباری

ضایعه وارده را صمیمانه تسلیت عرض می نماییم. از خداوند منان برای ایشان آمرزش و برای شما پذیرش این فقدان و صبر و شکیبایی آرزومندیم.

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی بینالود