• 2479
  • 38 مرتبه
  • 1401/05/01 10:26:34 ق.ظ

حضور دانشجو آقای علی نجفی در مسابقات لیگ آزاد والیبال ساحلی خراسان شمالی

حضور دانشجو آقای علی نجفی در مسابقات لیگ آزاد والیبال ساحلی خراسان شمالی

آقای علی نجفی دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه بینالود مشهد عضو تیم ادویه بیژه هیئت والیبال شیروان  به همراه این تیم درمسابقات لیگ آزاد والیبال ساحلی خراسان شمالی که در طول سه هفته به صورت رفت و برگشت برگزار گردیدموفق به کسب عنوان قهرمان مسابقات شد.