• 2499
  • 52 مرتبه
  • 1401/06/02 10:15:37 ق.ظ

برگزاری سمینار فنی و مربیگری عملی با حضور رئیس سازمان جهانی تاتاکای کیوکوشین کاراته

برگزاری سمینار فنی و مربیگری عملی با حضور رئیس سازمان جهانی تاتاکای کیوکوشین کاراته

برگزاری سمینار فنی و مربیگری عملی با حضور کانچو فرامرز قوام رئیس سازمان جهانی تاتاکای کیوکوشین کاراته روز جمعه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ ساعت ۹ الی ۱۵ در سالن ورزشی موسسه آموزش عالی بینالود
دانشجویان بینالود جهت حضور در سمینار از تخفیف ویژه برخوردارند.