• 2511
  • 89 مرتبه
  • 1401/06/05 01:30:39 ب.ظ

مراسم تقدیر از کارمندان موسسه آموزش عالی بینالود

مراسم تقدیر از کارمندان موسسه آموزش عالی بینالود

"مراسم تقدیر از کارمندان موسسه آموزش عالی بینالود به مناسب روز کارمند"