• 2536
  • 41 مرتبه
  • 1401/06/23 12:40:19 ب.ظ

اولین جلسه تشکیل اتاق فکر گردشگری در شهر طرقبه با حضور شهردار محترم

اولین جلسه تشکیل اتاق فکر گردشگری در شهر طرقبه با حضور شهردار محترم

 

اولین جلسه اتاق فکر گردشگری طرقبه با حضور شهردار محترم؛ جناب آقای مهندس حسین طاهری پور                

 

این جلسه با هدف تشریح ایده تشکیل اتاق فکر گردشگری، چشم انداز و اهداف آن و تعیین اعضای اتاق فکر تشکیل گردید. مقرر گردید دبیرخانه اتاق فکر گردشگری در محل موسسه آموزش عالی بینالود مستقر گردد و جلسات به صورت ماهانه برگزار شود.