• 3586
  • 370 مرتبه
  • 1401/08/24 01:57:22 ب.ظ

عقد تفاهم نامه با پارک علم و فن آوری و بازدید از مرکز نوآوری و شکوفایی و خلاقیت دانشگاه

عقد تفاهم نامه با پارک علم و فن آوری و بازدید از مرکز نوآوری و شکوفایی و خلاقیت دانشگاه