• 4643
  • 125 مرتبه
  • 1401/09/30 12:19:35 ب.ظ

عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک . .

عمرتون به بلندی یلدا . شب یلدا مبارک . .

  شب یلدا همیشه جاودانی است.. زمستان را بهار زندگانی است... شب یلدا شب فر و کیان است... نشان از سنت ایرانیان است