• 4757
  • 392 مرتبه
  • 1401/12/24 01:47:28 ب.ظ

گردهمایی خانواده بینالود در روزهای پایانی سال 1401

گردهمایی خانواده بینالود در روزهای پایانی سال 1401

در روز چهارشنبه مورخ 24 اسفندماه 1401 گردهمایی ویژه اعضای بینالود با حضور معاونت و مدیران و کارکنان دانشگاه برگزار شد.

جناب آقای نادر علیزاده رئیس محترم هیات امنا

جناب آقای دکتر بهزاد علیزاده قائم مقام محترم ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی فرهنگی

جناب آقای دکتر امین علیزاده معاونت محترم آموزش