• 4807
  • 54 مرتبه
  • 1402/02/27 09:42:52 ق.ظ

برگزاری اردوی تفریحی پارک جنگلی شاندیز ویژه اعضای انجمن دانشجویی

برگزاری اردوی تفریحی پارک جنگلی شاندیز ویژه اعضای انجمن دانشجویی

روز دوشنبه مورخ 25 اردیبهشت ماه از ساعت 8 الی 12 ظهر اردو تفریحی پیاده روی ویژه اعضای انجمن علمی دانشجویی همراه با استاد گرامی جناب آقای دکتر منصوری و کارشناس روابط عمومی و فوق برنامه برگزار شد.