• 4809
  • 44 مرتبه
  • 1402/02/27 01:19:17 ب.ظ

برگزاری اولین دوره موت کورت بینالود (شبیه سازی دادگاه)

برگزاری اولین دوره موت کورت بینالود (شبیه سازی دادگاه)

اولین دوره موت کورت ( شبه دادگاه) با موضوع قتل توسط دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه برگزار شد. در این کارگاه با حضور اساتید ارجمند جناب آقای محمد زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طرقبه شاندیز، جناب آقای سبحانی قاضی محترم محاکم کیفری، جناب آقای ژاله ثانی وکیل پایه یک دادگستری صورت گرفت.