• 4816
  • 39 مرتبه
  • 1402/02/30 01:19:43 ب.ظ

مراسم بزرگداشت مفاخر ادبی خیام نیشابوری و فردوسی

مراسم بزرگداشت مفاخر ادبی خیام نیشابوری و فردوسی

روز شنبه 30 اردیبهشت ماه در سالن اجتماعات مراسم بزرگداشت مفاخر ادبی فردوسی و خیام نیشابوری برگزار شد. در این مراسم اساتید برجسته سرکار خانم دکتر ظریف و جناب آقای دکتر عنبرسوز ضمن توصیف زندگی نامه مفاخر ادبی، اشعاری از خیام نیشابوری و فردوسی را برای دانشجویان مطرح نمودند.