• 4870
  • 256 مرتبه
  • 1402/04/26 11:22:25 ق.ظ

نشست تخصصی حفاظت و احیای منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار

نشست تخصصی حفاظت و احیای منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار

امروز دوشنبه مورخ 26 تیرماه نشست تخصصی حفاظت و احیای منابع طبیعی با رویکرد توسعه پایدار در موسسه آموزش عالی بینالود با حضور اساتید، روسا محترم سازمان های منایع طبیعی، جهاد سازندگی، شهرداری و محیط زیست  برگزار گردید.

 

 

 

سمت

نام و نام خانوادگی

عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

آقای دکتر حسین بانژاد

عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی

خانم دکتر مژگان ثابت تیموری

دبیر کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

آقای دکتر سعید جاهدی پور

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

آقای مهندس ابوترابی

رئیس انجمن علمی سیستم های سطوح علمی باران

عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

آقای دکتر علیرضا اسلامی

مسئول فضای سبز شهرداری طرقبه

آقای مهندس علیرضا مداح

رئیس امور زیست گاه ها و امور مناطق خراسان رضوی

آقای مهندس حسن خواجوی

رئیس اداره محیط زیست شهرستان طرقبه شاندیز

آقای مهندس مجید غلامی

مدیر برنامه ریزی شهری شهرداری شاندیز

آقای دکتر امید ضرابی

رئیس تولیدات گلخانه ای مؤسسه بذر و نهال آستان قدس رضوی

آقای دکتر سعید محمدزاده

معاون اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

آقای دکتر رضا باقری

مشاور و رئیس گروه توسعه پایدار وامور فناوری سازمان جهاد کشاورزی

خانم مهندس آفاق ارفع