• 4871
  • 257 مرتبه
  • 1402/04/27 11:29:05 ق.ظ

برگزاری جشن فارغ التحصیلی تابستان 1402

برگزاری جشن فارغ التحصیلی تابستان 1402

در روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 25 و 26 تیرماه 1402 جشن فارغ التحصیلی دانش آموختگان از اکثر رشته های تحصیلی در فضای موسسه اجرا شد.

در این جشن که تعداد 120دانشجو و بیش از 100 مهمان همراه بود، با اجرای موسیقی زنده، برنامه های شاد مفرح و با حضور اساتید و مدیر گروه های محترم رشته ها برگزار گردید.

در انتها مراسم تندیس و لوح تقدیر دانش آموختگان توسط رئیس محترم هیات امنا و رئیس محترم دانشگاه و جمعی از مدیرگروه های محترم هر رشته به دانش آموختگان تقدیم گردید.