• 4873
  • 221 مرتبه
  • 1402/04/28 12:00:16 ب.ظ

"نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی ایران"

” نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم معماری و شهرسازی در ایران” در روز چهارشنبه مورخ ۲8 تیرماه ۱۴۰۲ به همت مؤسسه آموزش عالی بینالود و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه برگزار شد که از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ به طول انجامید. در بخش اول پس از عرض خوشآمدگویی به حضار و اعلام برنامه توسط سرکارخانم دکتر آنوش سادات امینی نسب «معاونت آموزشی مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه»، آقای نادر علیزاده «رئیس شورای سیاستگذاری همایش و رئیس هیأت امنا مؤسسه آموزش عالی بینالود» آقای دکتر سعداله ولایتی «معاون پژوهشی مؤسسه» ضمن تشکر از پژوهشگران جهت ارائه مقالات علمی شان، سخنان ارزنده ای بیان نمـودند. سپس سرکار خانم دکتر نگار حسینیان«رئیس همایش» توضیحاتی را در ارتباط با اهداف و محورهای همایش بیان نمودند و در ارتباط با ضرورت انتخاب عناوین کارگاه های آموزشی توضیحاتی مبسوطی ارائه کردند.در بخش سخنرانان کلیدی جناب آقای پروفسور علی فرقانی «استاد گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه استرالیای جنوبی در بخش  (UniSA) و دانشگاه کانبرا (Canberra) استرالیا» مطالب مفیدی  در رابطه با موضوع "تشخیص و استخراج ساختمان‌ها از داده‌های سنجش از راه دور با هوش مصنوعی" ارائه نمودند.

سپس آقای دکتر علی همایی فر «رئیس گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام‌ مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی» مبحث خود را با عنوان "وابستگی و کاربرد آن در انطباق کاربری اراضی شهری" مطرح نمودند. در ادامه آقای دکتر نیما طالبیان «استادیار اسبق مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد و پژوهشگر در شهر برلین، آلمان» موضوع "حمله به دشمن فرضی! تئوری معماری دقیقاً با چه چیز در نبرد است؟" را ارائه نمودند.
بخش ارائه مقالات در قالب دو پنل تخصصی شهرسازی و معماری توسط سرکار خانم دکتر الهام لشکری « عضو هیأت علمی دانشگاه سجاد» و آقای مهندس عباس تقوایی «استاد مدعو مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد» مدیریت شد. در پنل تخصصی شهرسازی دو مقاله ارائه گردید که ابتدا آقای امیر حسین شکاری «استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه ارومیه» مقاله خود را با عنوان "ارزیابی تأثیر الگوی پراکنش کاربری اراضی شهری در کاهش دی‌اکسید کربن در شهرها (نمونه موردی: شهر ارومیه)" و سپس خانم پرستو غفاری «مدرس گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه» مقاله خود را با موضوع "ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت فضای شهری بر میزان مطلوبیت مسیرهای پیاده گردشگری (نمونه موردی: مسیرهای گردشگری پیاده در شهر کرمانشاه)" ارائه نمودند.
در پنل تخصصی معماری، خانم مهدیس زحمتکش « کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران» مقاله خود را با عنوان "تبیین نقش طرحواره های ناخودآگاه در ادراک و شکل‌گیری خلوت‌گزینی در فضا" و خانم فاطمه مقدس «دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران» مقاله ای با موضوع "تبیین الگوهای مسکن انعطاف پذیر از منظر مقیاس و تناسبات در تطبیق با تیپ های شخصیتی MBTI"  را ارائه نموند.
در بخش اختتامیه همایش، سرکار خانم دکتر آنوش سادات امینی نسب، گزارشی را در ارتباط با فرآیند اجرای همایش و تعداد مقالات پذیرش شده اعلام کردند و از کلیه دست دندرکاران و کادر اجرایی همایش تشکر و قدردرانی نمودند.