• 4879
  • 242 مرتبه
  • 1402/05/02 12:19:26 ق.ظ

برگزاری کارگاه آموزشی شهرسازی و تأثیر آن بر اقلیم

برگزاری کارگاه آموزشی شهرسازی و تأثیر آن بر اقلیم

کارگاه آموزشی شهرسازی و تأثیر آن بر اقلیم با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در روز پنج شنبه 29 تیرماه از ساعت 12 الی 16 برگزار شد. در ابتدا سرکارخانم دکتر نگار حسینیان "رئیس همایش"ضمن اشاره به این مطلب که مسئله تغییر اقلیم یکی از مهم ترین چالش های فراروی جامعه جهانی است و در بین 10 عامل تهدیدآمیزی که بشر را در قرن 21 تهدید می کنند، پدیده اقلیم در رتبه نخست قرار دارد، به ضرورت برگزاری کارگاه اشاره کردند.
سپس سرکار خانم دکتر الهام لشکری "عضو هیأت علمی دانشگاه سجاد" مطالب خود را در قالب سرفصل های چيستي و چگونگي تغيير اقليم، اهميت تغيير اقليم، بحران تغيير اقليم، اقدامات انجام شده در رابطه با تغيير اقليم، آثار تغيير اقليم بر زندگي انسان، تغيير اقليم و شهرها، نقش شهرسازي در مبارزه با تغيير اقليم و رويكرد هاي شهرسازي پاسخگو ارائه نمودند.