• 4880
  • 308 مرتبه
  • 1402/05/02 12:24:14 ق.ظ

برگزاری کارگاه آموزشی ویژگی ساختمان های سبز

برگزاری کارگاه آموزشی ویژگی ساختمان های سبز

کارگاه آموزشی ویژگی ساختمان های سبز با تأکید بر استانداردهای LEED  و HQE  با اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان رضوی در روز پنج شنبه 29 تیرماه از ساعت 16 الی 20 برگزار شد. در ابتدا سرکار خانم دکتر نگار حسینیان "رئیس همایش" ضمن اشاره به این مطلب که بیش از 120000 ساختمان سبز در جهان از سال 2020 ساخته شد، فرمودند در ایران تاکنون هیچ استانداردی برای طراحی سبز تدوین و به کار گرفته نشده است؛ لذا برگزاری این کارگاه می تواند راهگشای ساخت ساختمان های سبز در ایران باشد. در ادامه سرکار خانم دکتر فرزانه رزاقیان "عضو هیأت علمی گروه توسعه پایدار شهری و منطقه ای جهاد دانشگاهی خراسان رضوی" مطالب این کارگاه را در قالب سرفصل های متابولیسم شهری در شهرهای پایدار و سبز، سیاست‌های بلندمرتبه‌سازی در جهان و ایران، استانداردهای بین‌المللی طراحی پایدار و معماری سبز، تحلیل وضعیت اکولوژیکی بناهای بلندمرتبه نمونه ارائه نمودند.