• 5943
  • 235 مرتبه
  • 1402/07/22 11:18:01 ق.ظ

برگزاری جلسه هم اندیشی روساء دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی

برگزاری جلسه هم اندیشی روساء دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی

در روز سه شنبه مورخ 18 مهرماه 1402 جلسه هم اندیشی روساء دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی خراسان به میزبانی موسسه آموزش عالی بینالود برگزار گردید.