• 7977
  • 226 مرتبه
  • 1402/08/09 10:08:46 ق.ظ

برگزاری سمینار آشنایی با مفاهیم تامین اجتماعی

برگزاری سمینار آشنایی با مفاهیم تامین اجتماعی

روز دوشنبه مورخ 8 آبان ماه سمیناری آموزشی آشنایی با مفاهیم تامین اجتماعی با حضور مسئولین بیمه تامین اجتماعی برگزار شد.