• 7983
  • 81 مرتبه
  • 1402/08/13 12:56:17 ب.ظ

برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان ماه-روز استکبار جهانی

برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان ماه-روز استکبار جهانی

روز شنبه مورخ 13 آبان ماه 1402 راهپیمایی بزرگ 13 ابان به همراه دانشجویان و جمعی از اساتید موسسه در طرقبه از ساعت 9 الی 11:30 برگزار شد.