• 8007
  • 145 مرتبه
  • 1402/08/23 10:22:58 ق.ظ

برگزاری کارگاه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ

برگزاری کارگاه مدیریت فروشگاه های زنجیره ای بزرگ

دوشنبه مورخ 22 آبان ماه  گروه مدیریت بازرگانی کارگاهی با عنوان مدیریت فروشگاه های زنجیره ای برگزار کرد که محوریت اصلی این کارگاه اصول حسابداری، مدیریت منابع انسانی، اخذ مجوز ها  و ... بود.