• 9211
  • 76 مرتبه
  • 1402/11/07 09:38:31 ق.ظ

جلسه هم اندیشی با معاونت محترم بهداشت علوم پزشکی مشهد

جلسه هم اندیشی با معاونت محترم بهداشت علوم پزشکی مشهد

روز سه شنبه مورخ 3 بهمن ماه جلسه هم اندیشی مسیولین دانشگاه با جناب آقای دکتر مهدی قلیان معاونت محترم دانشگاه بهداشت علوم پزشکی مشهد برگزار گردید.