• 9216
  • 88 مرتبه
  • 1402/11/11 12:21:43 ب.ظ

برگزاری جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خراسان رضوی

برگزاری جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خراسان رضوی

روز چهارشنبه مورخ 11 بهمن ماه جلسه هم اندیشی دانشگاه ها و موسسأت غیر انتفاعی با حضور رؤسا محترم و مدیران محترم حراست دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی و مدیر محترم حراست کل خراسان رضوی به میزبانی موسسه غیرانتفاعی بینالود برگزار گردید.