• 9221
  • 53 مرتبه
  • 1402/11/15 10:56:02 ق.ظ

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین قوانین و مقررات گردشگری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آخرین قوانین و مقررات گردشگری

روز پنجشنبه و جمعه مورخ 12 و 13 بهمن ماه دوره آموزشی آشنایی با آخرین قوانین و مقررات گردشگری، گذرنامه و روادید ویژه فعالان صنعت گردشگری و هواپیمایی و هتلداری برگزار گردید.