• 9222
  • 78 مرتبه
  • 1402/11/15 11:20:57 ق.ظ

برگزاری جلسه جهاد تبیین انتخابات مجلس شورای اسلامی

برگزاری جلسه جهاد تبیین انتخابات مجلس شورای اسلامی

در جلسه روز یکشنبه مورخ 15 بهمن ماه جلسه هم جهاد تبیین در خصوص راهکارهای تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور رییس محترم دانشگاه و مدیران محترم موسسه برگزار گردید.