• 9236
  • 45 مرتبه
  • 1402/11/23 08:22:56 ق.ظ

راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن؛ مظهر وحدت ملی و اقتدار

راهپیمایی باشکوه یوم الله 22 بهمن؛ مظهر وحدت ملی و اقتدار

حضور دانشگاهیان موسسه آموزش عالی بینالود مشهد در مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن