• 9268
  • 130 مرتبه
  • 1402/12/02 10:40:00 ق.ظ

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با فرماندار محترم طرقبه شاندیز

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با فرماندار محترم طرقبه شاندیز

روز سه شنبه مورخ 1 اسفنده ماه 1402 جلسه پرسش و پاسخ با فرماندار محترم طرقبه شاندیز جناب آقای دکتر حمیدرضا رحیمیان با دانشجویان در سالن اجتماعات موسسه برگزار گردید.