• 9299
  • 124 مرتبه
  • 1402/12/21 12:48:12 ب.ظ

برگزاری بازارچه نوروزی

برگزاری بازارچه نوروزی

از روز شنبه مورخ 19 اسفندماه لغایت چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه بازارچه نوروزی ویژه دانشجویان در موسسه برگزار گردید.