• 9368
  • 69 مرتبه
  • 1403/02/16 12:37:00 ب.ظ

برگزاری دوره تشکیلاتی و سواد رسانه حوزه امام حسین(ع)

برگزاری دوره تشکیلاتی و سواد رسانه حوزه امام حسین(ع)

روز شنبه مورخ 15 اردیبهشت ماه1403 دوره تشکیلاتی و سواد رسانه حوزه امام حسین(ع) در دانشگاه علوم قرآنی برگزار گردید. در این دوره بسیج دانشجویی دانشگاه بینالود هم حضور بهم رسانید.