• 9376
  • 64 مرتبه
  • 1403/02/17 12:42:58 ب.ظ

قرائت زیارت عاشورا در نمارخانه موسسه

قرائت زیارت عاشورا در نمارخانه موسسه

روز دوشنبه مورخ 17 اردیبهشت ماه کانون بسیج دانشجویی مراسم نماز جماعت و قرائت زیارت عاشورا را در نمازخانه موسسه برگزار کردند.