• 10394
  • 70 مرتبه
  • 03/07/1403

فراخوان پیش ثبت نام جشن فارغ التحصیلی

فراخوان پیش ثبت نام جشن فارغ التحصیلی

دانشجویان گرامی؛

پیش ثبت نام جشن بزرگ فارغ التحصیلی آغاز شد. جهت ثبت نام به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایید.

مهلت ثبت نام: تا پایان تیرماه 1403

اخبار مرتبط