• 11388
  • 312 مرتبه
  • 03/06/1403

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1403 -1402

    از طریق پرتال دانشجویی از تاریخ  1403/03/06  امکان پذیر می باشد.

  *   لازم به ذکر است ورود به جلسۀ امتحان بدون ارائه کارت امکان پذیر نمی باشد .

  *   دانشجویانی که با حسابداری تسویه حساب ننموده اند  سریعاً نسبت به تسویه حساب کامل و دریافت کارت ورود به جلسه  اقدام نمایند در غیر اینصورت  مجاز به شرکت در جلسه امتحان نمی باشند.

  *    کلیه دانشجویان  نسبت به کامل نمودن  پرونده آموزشی خود اقدام نمایند.                                                                                                                         

   *  دانشجویان مهمان جهت دریافت کارت ورود به جلسه پس از تسویه با حسابداری به اداره آموزش مراجعه نمایند .

اخبار مرتبط