• 2261
  • 362 مرتبه
  • 01/15/1401

تمرین انتخابی تیم فوتسال پسران دانشگاه جهت شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان

تمرین انتخابی تیم فوتسال پسران دانشگاه جهت شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان

تمرین انتخابی تیم فوتسال پسران دانشگاه بینالود جهت شرکت در مسابقات فوتسال جام رمضان شهرستان طرقبه و شاندیز در حال انجام می باشد.

حضور دانشجویان داوطلب عضویت در تیم فوتسال دانشگاه در این تمرین ضروری است.

زمان: سه شنبه 16 فروردین 1401 ساعت 19:30

آدرس: شهرک غرب (قاسم آباد) بلوار اندیشه - انتهای اندیشه  83- مجتمع فرهنگی، ورزشی و آموزشی جهاد دانشگاهی خراسان رضوی (سالن ورزشی)

 

اخبار مرتبط