• 2277
  • 143 مرتبه
  • 01/23/1401

اطلاعیه بیمه ورزشی

اطلاعیه بیمه ورزشی

دانشجوی گرامی 
با توجه به برگزاری کلاسهای عملی به صورت حضوری در صورت داشتن بیمه ورزشی در نیمسال دوم 1400-1401 ،تصویر بیمه ورزشی را حداکثر تا تاریخ 1401/1/26 به شماره09029995247 واتساپ نمایید.در غیر اینصورت بیمه ورزشی برای شما صادر و هزینه آن در حساب شما منظور خواهد شد.

 

اخبار مرتبط