• 2328
  • 23 مرتبه
  • 02/21/1401

اولین دور گفتگوی ادیان بین الملل بین ایران و آمریکا

اولین دور گفتگوی ادیان بین الملل بین ایران و آمریکا

 

موضوع گفتگو : ارزش گفتگو

زمان : 21 اردیبهشت ماه 1401

اداره کل امور بین الملل دانشگاه ادیان و مذاهب در نظر دارد تا با همکاری انجمن LUKE10 (آمریکا) وبینار بین المللی THE VALUE OF DIAGUE ( ارزش گفتگو) را با حضور شخصیت های علمی و دینی از ایران و آمریکا بگزار نماید.

 

جهت ورود به وبینار اینجا کلیک نمایید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.

اخبار مرتبط