• 2329
  • 35 مرتبه
  • 02/24/1401

مدرک لازم برای پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

مدرک لازم برای پذیرش دانشجوی غیر ایرانی

متقاضیان محترم (غیر ایرانی) تحصیل در موسسه آموزش عالی بینالود مشهد

حسب رعایت شیوه نامه جذب و پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پذیرش و ثبت نام تمامی متقاضیان فقط با مدرک هویتی معتبر شامل گذرنامه، کارت آمایش و پروانه اقامت انجام می پذیرد.

مدیریت واحد همکاری های علمی و بین المللی

اخبار مرتبط