• 2356
  • 112 مرتبه
  • 03/03/1401

آغاز فعالیت تریا ( بوفه دانشگاه ) دانشگاه

آغاز فعالیت تریا ( بوفه دانشگاه ) دانشگاه

دانشجویان گرامی

جهت رفاه حال شما بزرگواران، بوفه غذای موسسه (فست فود) همه روزه دایر می باشد.

اخبار مرتبط