• 2395
  • 64 مرتبه
  • 03/21/1401

تخصیص بورسیه تحصیلی، به داوطلبان دختر غیر ایرانی

تخصیص بورسیه تحصیلی، به داوطلبان دختر غیر ایرانی

دانشجویان بین الملل گرامی

بدین وسیله اعلام می گردد ،ریاست محترم دانشگاه الزهرا ، 15 بورس تحصیلی زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی ارشد به داوطلبان دختر غیر ایرانی برای سال تحصیلی 1402- 1401 تخصیص داده اند .

جهت استفاده از این فرصت و تکمیل فرم های مربوط هر چه سریعتر به واحد بین الملل موسسه آموزش عالی بینالود مراجعه نمایید .

اخبار مرتبط