• 2423
  • 275 مرتبه
  • 03/31/1401

فراخوان نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی

فراخوان نمایشگاه منطقه ای آثار تجسمی

مرد میدان

در 4 رشته: خوشنویسی، عکاسی، نقاشی، نقاشی خط

زمان ارسال آثار : تا 15 مرداد 1401

 

 

اخبار مرتبط