• 2517
  • 720 مرتبه
  • 06/09/1401

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد

ثبت نام در مقطع کارشناسی ارشد

با آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی1402-1401

 به اطلاع میرساند

                                                                                                        ثبت نام در تاریخ های 6/14 و  6/15 و16 /6 در ساعات اداری 8:30 الی 13:30 در  محل موسسه انجام می گیرد.

                                                                                       خواهشمند است با همراه داشتن مدارک مورد نیاز در تاریخ اعلام شده به دانشگاه مراجعه فرمایید.

                                                                                                                                                             آدرس: مشهد، جاده طرقبه(بلوار معلم)، معلم 4

اخبار مرتبط