• 2538
  • 638 مرتبه
  • 06/23/1401

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که دروس خود را از نیمسال اول چارت تحصیلی انتخاب نموده اند، زمان شروع این کلاس ها متعاقباً همراه دانشجویان جدید الورود اعلام می گردد

اخبار مرتبط