• 3545
  • 136 مرتبه
  • 06/31/1401

تعطیلی کلیه فعالیت ها آموزشی از تاریخ 2 مهرماه الی 5 مهرماه

تعطیلی کلیه فعالیت ها آموزشی از تاریخ 2 مهرماه الی 5 مهرماه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

با توجه به تعطیلات رسمی هفته آتی و حضور گسترده زائران رضوی و نیز ضرورت بهره برداری از ظرفیت ها و زیرساختهای عمومی استان کلیه فعالیت های آموزشی از روز شنبه 2 مهر ماه لغایت پنجشنبه  7 مهرماه تعطیل می باشد.

اخبار مرتبط