• 3562
  • 549 مرتبه
  • 07/24/1401

آغاز ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه نیمسال اول 1402-1401

آغاز ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه نیمسال اول 1402-1401

دانشجویان متقاضی وام دانشجویی صندوق فاه می توانند از تاریخ 1401/07/21  الی  1401/09/10برای ثبت‌نام اولیه به سایت صندوق رفاه دانشجویان به نشانی اینترنتی   https://bp.swf.ir/login.aspx  مراجعه  و درخواست اولیه خود را در پورتال دانشجویی صندوق رفاه ثبت نام نمایند.

توجه: بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پورتال دانشجویی صندوق اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

توجه: دانشجویان قبل از ثبت نام در سایت به آیین نامه زیر مراجعه و شرایط وام دانشجویی صندوق رفاه کاملا مطالعه فرمایید.

توجه: دانشجویانی که برای اولین بار تقاضا وام نموده اند با ارائه مدارک به اموردانشجویی مراجعه نمایند.

*مبلغ وام برای مقطع کارشناسی ارشد 30،000،000   ریال

*مبلغ وام برای کاردانی، کارشناسی پیوشته و کارشناسی ناپیوسته  15،000،000 ریال

 

آیین نامه دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان : دانلود

تعهد نامه دریافت وام از صندوق رفاه دانشجویان : دانلود

فرم تقاضای وام از صندوق رفاه دانشجویان : دانلود

 

اخبار مرتبط