• 3583
  • 300 مرتبه
  • 08/23/1401

قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی و دانشجویان دروس تربیت بدنی 1و2

قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی و دانشجویان دروس تربیت بدنی 1و2

قابل توجه دانشجویان علوم ورزشی و دانشجویانی که دروس تربیت بدنی 1و2 را انتخاب کرده اند.

حضور در مکان های ورزشی اعم از سالن ورزشی، استخر،زمین چمن، پیست و باشگاه و .....  مستلزم داشتن کارت بیمه ورزشی است به این منظور هزینه صدورر کارت بیمه ورزشی برای این دانشجویان به مبلغ 70 هزار تومان در کارنامه مالی این دانشجویان منظور میگردد.لازم به ذکر است اعتبار بیمه ورزشی از تاریخ صدور تا یکسال در همه مکان های ورزشی دارای اعتبار است

اخبار مرتبط