• 3587
  • 440 مرتبه
  • 08/25/1401

درخواست وقت مشاوره به صورت حضوری

درخواست وقت مشاوره به صورت حضوری

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند از این بعد جهت ثبت درخواست وقت مشاوره به مرکز مشاوره و سلامت و یا واحد اموردانشجویی موسسه مراجعه فرمایید.

اخبار مرتبط